13.2.1717 - 14.7.1790
300 let výročí narození G. E. Laudona
Úvod » Rozcestník místností expozice » Sedmiletá válka

Sedmiletá válka

Po vypuknutí sedmileté války se přihlásil na frontu a na přímluvu známých byl odeslán v čele malého hraničářského sboru do Čech. Jeho lidé vnášeli neklid do řad pruského vojska, pronásledovali prchající jednotky nepřítele, prováděli náhlé a překvapivé přepadové akce. Za zásluhy byl Loudon v březnu 1757 povýšen na plukovníka a v srpnu již na generála. Odvážnému generálovi bylo svěřeno velení samostatného sboru a 30. června 1758 se Loudonovi podařilo rozprášit u Domašova zásobovací konvoj, směřující k pruskému vojsku obléhajícímu Olomouc. Po této akci musel pruský král od obléhání ustoupit. V červenci byl Loudon povýšen na polního podmaršála a po dalším výrazném úspěchu, kterého dosáhl 14. října 1758 v bitvě u Hochkirchenu obdržel v listopadu velkokříž řádu Marie Terezie.

V březnu 1759 při své návštěvě Vídně obdržel od vděčné panovnice statek Malé Bečváry v Čechách a byl povýšen do stavu svobodných pánů. Dne 12. srpna 1759 zvrátil rázným útokem téměř již prohranou bitvu mezi pruským králem a ruskými vojsky u Kunersdorfu a za toto vítězství byl v listopadu povýšen na polního zbrojmistra.  Jedinou porážku utrpěl 15. srpna 1760 u Lehnice. V roce 1766 byl jmenován generálním inspektorem pěchoty, v následujícím roce velicím generálem na Moravě. V roce 1777 zakoupil Loudon panství Hadersdorf nedaleko Vídně, v únoru 1778 byl povýšen do hodnosti polního maršála.

Základní informace k největšímu sousoší v ČR, vyrobené 3D tiskem

Kůň

Rozměr: výška 222 cm x šířka 71,4 cm x délka 232,3 cm, samotný kůň se tiskl přibližně 59 dní nepřetržitě, odhadovaná váha je 300 kg.

Pes

Rozměr: výška 90 cm x šířka 29,6 cm x délka 110,8 cm, přibližná doba tisku byla 16 dní nepřetržitě, ohadovaná váha je 20 kg.

Hlava „Generál Laudon“

Hlava je oskenovaná z originální busty, přibližná doba tisku byla 54 hodin nepřetržitě, odhadovaná váha je 0,5 kg.

Kord

Naskenováno z repliky, přibližná doba tisku byla 10 hodin nepřetržitě, odhadovaná váha je 0,15 kg.

Vojenský řád Marie Terezie (Hvězda velkokříže řádu s brilianty)

Nakreslen podle fotografií, přibližná doba tisku je odhadovaná na 2 hodiny, odhadovaná váha je 0,15 kg.

 

Příběh Laudonova koně a věrného psíka

Vojenské koně a Laudon

Jako polní maršál měl Laudon k dispozici vícero koní, starokladrubské plemeno či anglická plemena byla v 18. století velmi oblíbená. Používaly se koně tmavé barvy, hnědí a černí. Kůň byl speciálně připravován pro potřeby armády, musel ustát nejsilnější zvuky dělostřelby a válečné vřavy.

Při jedné z posledních bitev s Turkem se k Laudonovi váže historie s koněm. Údajně jej udeřil kůň do stehna takovou silou, že nemohl chodit a musel se dát odnést. Údajné smrtelné zranění otřáslo všemi vojenskými pluky. Avšak posléze se zjistilo, že nebylo až tak vážné. (Jan Jeník z Bratřic: Z mých pamětí).

 Laudonův pes

Hadersdorfským panstvím poblíž Vídně protéká potok Mauersbach. Na jeho břehu stála poustevna, oblíbené místo Laudonova odpočinku. Odpoledne 27. července 1785 si zde starý maršál na chvíli zdříml ve společnosti svého psíka. Když se v horách strhla bouře s prudkým lijákem a potok se nebezpečně rozvodnil, vzbudil pes svého pána štěkotem a škrábáním tlapkou. Sotva Laudon dorazil do svého zámku, byla poustevna přívalem vody stržena a okolní zahrada zpustošena.

V noci ze 6. na 7. ledna 1790 údajně vypukl na zámku v Hadersdorfu požár, neboť v Laudonově pracovně vypadl z kamen žhavý oharek a zapálil koš na papíry. Polní maršál spal ve vedlejší ložnici a byl by se málem udusil kouřem, kdyby jej včas neprobudil psík, který mu již jednou zachránil život. Omámený Laudon se po podlaze dovlekl ke dveřím a zavolal služebnictvo, jehož přičiněním byl oheň záhy uhašen. (Pavel Bělina: Generál Laudon)

 
X